Kontakt

Telefonnummer
Arbetsrum: 046-359 76 99
Skola 24: 0515-77 76 11 (sjukanmälan)
Skolskjutsarna: 046-359 71 20
Tunaskolans expedition: 046-359 76 75
Rektor: 046-359 76 93 (Malin Präntare, biträdande rektor)

Personal i klassen:

Margareta ”Teta” Lundgren, pedagog
margareta.lundgren@utb.lund.se

Tobias Björk, elevassistent
tobias.bjork@utb.lund.se

Susanne Salmén, elevassistent
susanne.salmen@utb.lund.se

Johan Kannesten, elevassistent
johan.kannesten@utb.lund.se

Johan Mårtensson, idrottslärare
johan.martensson@utb.lund.se

Corina Machuca, fritidspedagog
corina.machuca@utb.lund.se

Lisa Medin, pedagog
lisa.medin@utb.lund.se