Motorik och bad

Rörelse är en viktig del av skolarbetet. Därför är vi måna om att så långt det är möjligt anpassa förutsättningarna för rörelseträning efter varje elevs behov. På grund av detta kan schemat för motorik och bad förändras under ett läsår.

Här publicerar vi aktuella lektionstillfällen:

Motorik i idrottshallen: onsdag och torsdag

Bad varannan tisdag, udda veckor